Gabinet Psychoterapii - Anna Grecka

Psychoterapia grupowa

Grupowo-analityczna terapia, czyli analiza poprzez grupę, przyjmuje założenie, że indywidualne trudności, odtwarzają się w grupie terapeutycznej w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą i z psychoterapeutą. Grupa staje się miejscem poznawania siebie, innych ludzi i związków z nimi. Dzięki uczestnictwu w grupie możemy uświadomić sobie wzorce kontaktowania się z ludźmi oraz trudności, które uniemożliwiają nam budowanie i utrzymywanie satysfakcjonujących relacji. Wzorce te w przestrzeni małej analitycznej grupy mogą zostać w bezpieczny sposób badane, ponownie doświadczane, poddane refleksji i rozumieniu. Teoria grupowo-analityczna przyjmuje założenie, że w psychoterapii grupowej powstaje nowa matryca relacyjna, zmieniająca dotychczasowe wzorce interakcji. Analiza grupowa łączy czynniki terapeutyczne, wynikające z terapii grupowej z psychoanalitycznym rozumieniem i badaniem nieświadomości. Praca terapeutyczna w grupie ma formę swobodnie toczącej się dyskusji, będącej odpowiednikiem tego, co w psychoanalizie zwane jest wolnymi skojarzeniami. Sesje psychoterapii grupowej odbywają się raz w tygodniu (90 min). Grupa liczy 6-9 osób.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Psychoterapia psychodynamiczna Kraków