Gabinet Psychoterapii - Anna Grecka

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, która powstaje między pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Rolą terapeuty jest pomoc pacjentowi w rozumieniu nieświadomych motywów działania oraz konfliktów, które kryją się pod objawami. Celem psychoterapii jest nie tylko usunięcie objawów, ale przede wszystkim doprowadzenie do trwałej zmiany, opartej na zrozumieniu wewnętrznych konfliktów. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi łączyć emocje, myśli i zachowania, co służy integracji osobowości. W trakcie sesji omawiane są dotychczasowe doświadczenia pacjenta, jego aktualne problemy oraz wzorce reagowania, ujawniające się w relacji z terapeutą.

Decyzję o podjęciu psychoterapii poprzedzają 2-4 sesje konsultacyjne, mające na celu zdiagnozowanie problemu i określenie adekwatnej formy pomocy. W dalszej kolejności zawarty zostaje kontrakt terapeutyczny, obejmujący ustalenia dotyczące m.in. częstotliwości spotkań oraz warunków płatności. Sesje terapeutyczne trwają 50 min.
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Psychoterapia psychodynamiczna Kraków