Gabinet Psychoterapii - Anna Grecka

Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna oparta jest na paradygmacie psychoanalitycznym. W trakcie sesji omawiane są dotychczasowe doświadczenia pacjenta, jego aktualne problemy oraz wzorce reagowania ujawniające się w relacji z terapeutą.

Psychoterapia toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, która powstaje między pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Rolą terapeuty jest pomoc pacjentowi w rozumieniu nieświadomych motywów działania oraz tego, co kryje się pod objawami. Celem psychoterapii jest nie tylko usunięcie objawów, ale przede wszystkim doprowadzenie do trwałej zmiany, opartej na zrozumieniu wewnętrznych konfliktów.

Niezwykle ważna jest analiza zjawiska przeniesienia, czyli nieświadomego procesu, polegającego na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia pacjenta uczuć i oczekiwań, których pacjent doświadczał w relacji ze znaczącymi osobami w przeszłości.

Psychoterapię poprzedza 3-5 sesji konsultacyjnych, mających na celu zdiagnozowanie problemu i określenie adekwatnej formy pomocy. W dalszej kolejności zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny, obejmujący ustalenia dotyczące m.in. częstotliwości spotkań oraz warunków płatności.

Sesje terapeutyczne trwają 50 min. i odbywają się z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu.
Psychoterapeutę obowiązuje bezwzględna zasada zachowania tajemnicy.
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Psychoterapia psychodynamiczna Kraków